Medlemsbetingelser

Generelle oplysninger

Køges Kost Koncept
Solvangsvej 9
4681 Herfølge
CVR. nr.: 35605975

Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at skriv til os i chatten, kontakte os på 3122 6510 eller send en mail til info@kostkoncept.dk – mails besvares indenfor 24 timer på alle hverdage.

MEDLEMSBETINGELSE
Dette er Køges Kost Koncepts medlemsbetingelser, der er gældende for alle medlemskaber og ydelser købt fra og med d. 1. September 2018

§1. Fitnesscenter
Træning foregår på eget ansvar. Du kommer ind via ansigtsgodkendelse og ved underskrift af denne aftale bekræfter du samtidig at vi må opbavare billede af dig til brug for denne adgangskontrol. Din brik er personligt og må ikke bruges af andre. Hvis du mister din brik koster en ny DKK 50.00

§2. Åbningstider i træningscentret
Åbningstiderne er 04:00 – 00:00, 365 dage om året. Du må ikke opholde dig i lokalerne udenfor åbningstid – alarmen går i gang. Kan du ikke komme ind bedes du ringe på 31226510

§3. Medlemskab er personligt
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ved automatisk kortbetalingsaftaler er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Køges Kost Koncept. Medlemskabet er bindende indenfor den i kontrakten anførte periode. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Køges Kost Koncept kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§4. Køb af ydelser hos Køges Kost Koncept
Køb af ydelser herunder bl.a. klippekort og løbende aftaler købes hos Køges Kost Koncept og ikke hos den enkelte træner/coach. Hvis din sædvænelige træner/coach stopper, er på ferie eller er forhindret i at træne/vejlede dig flyttes du over til en af de andre trænere/vejledere. Bliver din aftale aflyst pga. sygdom eller ligende fra vores side  har du ret til en ekstra aftale en af de efterfølgende uger.  Køber du en fuldpakke med mere end en træning om ugen kan vi ikke garantere dig plads hos den samme træner/coach begge/alle gange.

§5. Klippekort og tilgodehavende
Personligtræning og Bootcamp klippekort samt øvrige tilgodehavende er gældende i 12 mdr.. Derefter bortfalder retten til ydelserne.

§6. Booking og aflysning af aftaler
Tider kan bestilles og aflyses ind til 24 timer før. Du bærer selv ansvar for at få booket tider. Tider kan ikke gemmes fra en uge til en anden. Manglende booking af aftaler berettiger ikke til refusion af medlemskab. Kan du ikke finde tider som passer for dig bærer du selv ansvar for at kontakte os med henblik på at finde en tid. Vi kan ikke garantere bestemte dage eller tider, ej heller en bestemt træner eller vejleder.

§7. Udebliver af holdtræning
Der opkræves bøde ved udeblivelse fra booket holdtræning med deltager begrænsninger. Ved udeblivelse eller afmelding efter 24 timer før holdet opkræves der bøde for DKK 50.00 for at dække administration omkostninger og tabt indtægt på andre afviste deltagere på holdet.

§8. Afmelding af events og arrangementer
Ved afmelding af events og arrangementer som er forudbetalt, hvor der er begrænset deltager antal betales pengene ikke tilbage. Events som Køges Kost Koncept tilmelder dig til og forudbetaler længe før start dato, bindes du på beløbet hvis afmeldelse sker først efter tilmeldings dato som er oplyst. Datoerne oplyses på opslaget om eventet.

§9. Skift af pakke og øvrige ændringer i medlemskab
Hvis du vil skifte til en større pakke kan det ske d.d. Nedgradering af din nuværende aftale, gælder samme regler som for opsigelse. Alle ændringer skal ske skriftligt til info@kostkoncept.dk og er først gældende når du modtager en bekræftelse.

§10. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af en løbende aftale uden slut dato skal du betale via Betalingsservice eller med kortbetalingsaftale. Den månedlige ydelse bliver automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er selv ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af  kontrakten. Vi tager Dankort, Mastercard og Mobilpay.  Bemærk at betaling på anden vis end via BS eller automatisk kortbetaling opkræves et adm.gebyr på DKK 100.00 pr betaling.

§11. For sen betaling
Betales den løbende kontingent ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, samt dit medlemskort bliver spærret indtil restancen er udlignet. Efter ydeligere 10 dage sendes der en rykker 2, og efter yderligere 10 dage forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling og sagen sendes til Inkasso. Rykker gebyr pr. rykker takseres efter gældende lovgivning og takseres med DKK 100.00 pr. rykkerskrivelse. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Køges Kost Koncept. Udelukkelse fra centret og facebookgrupperne som følge af manglende betaling fritager dig ikke for betaling af kontingent.

§12. Minimumsperiode
Aftaler med binding kan tidligst siges op efter 3 måneder. Herefter kan det opsiges med sædvanligt opsigelsesvarsel jf. punktet om opsigelse i denne kontrakt. Du kan dog skifte til en anden vejledningspakke af samme type indenfor minimumsperioden. Der kan ikke nedgraderes til pakker uden vejledning i minimumsperioden.

§13. Ændringer i priser og medlemsvilkår  

Køges Kost Koncept forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§14. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten.  Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Køges Kost Koncept ’s ansatte, kan Køges Kost Koncept uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f eks. doping eller udlån af medlemskort. Udelukkelse fra centret og facebookgrupperne som følge af manglende betaling fritager dig ikke for betaling af kontingent

§15. Bero
Aftaler kan ikke sættes i bero medmindre det er en forudbetalt firmaaftale. Er du forhindret i at komme til træning grundet sygdom eller ferie kan du ved forudgående aftale flytte dine træninger i den berørte periode til ugerne før og efter den berørte periode efter aftale. For at dette er muligt skal du INDEN den berørte periode sende en mail til info@kostkoncept.dk hvor du beder om at få sat klip ind for perioden. Er ugen startet, kan det tidligst ske fra næstkommende uge. Som en undtagelse til ovenstående kan løbende aftaler sættes i bero ved længerevarende relevant sygdom som forhindrer dig i at benytte vores ydelser. Bero koster DKK 199.00 og aftalen kan kun sættes i bero med læge erklæring. Ved længerevarende forstås en periode på minimum 3 uger og med en fast slutdato. Aftalen afsluttes ikke automatisk efter bero perioden slutter og du er forpligtet til at betale dit genopstartede kontingent efterfølgende. Der sendes en SMS ved start af Bero perioden med start og slut dato som er registreret i vores system. Aftalen kan ikke sættes i bero i opsigelsesperioden. Og opsigelse kan ikke ske mens aftalen er i bero.

§16. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte/forudbetalte periode. Opsigelse af aftaler via automatisk kortbetaling eller betalingsserviceaftaler, samt øvrige løbende aftaler, kan kun ske skriftlig til info@kostkoncept.dk og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Opsigelsen er først gældende når du har modtaget en bekræftelse. Opsigelse kan skal ske med minimum 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.

Bootcamp løbende aftale kan dog kun opsiges til udgangen af februar, arpil, juni, august, oktober og
december og skal opsiges efter ovenstående betingelser.

§17. Fortrydelsesret og tilbagebetaling af penge
Ved underskrift af denne aftale frasiger du dig endvidere enhver fortrydelsesret som du måtte have f.eks. i forbindelse med køb via internettet. Vi betaler ikke penge tilbage hvis du køber noget og ikke få brugt det. Hverken kontingent, varer eller ydelser.

§18. Bootcamps mv.
Vær indstillet på der køres bootcamps med jævne mellemrum. Du må gerne træne samtidig, men vær indstillet på vi fylder lidt ekstra der, og visse maskiner kan være reserveret.

§19. Butikken
Alle kosttilskud, træningstøj mv. kan også købes i vores butik. Butikken har ikke faste åbningstider, men der er altid åben når vi er tilstede i centret eller på kontoret. Varer kan byttes til andre vare indenfor 14 dage så længe det er i uåbnet tilstand mod forevisning af kvittering. Vi tilbagebetaler ikke penge for varer eller ydelser.

§20. Børn
Ingen børn pånær nyfødte I lift må opholde sig i trænings areal uanset hvad. Børn skal opholde sig i cafè området og SKAL blive derude. Vi beder jer sørge for jeres børn ikke fylder det hele, der skal være plads til medlemmer/kunder kan sidde ned og slappe af, skifte sko og drikke en kop kaffe.

§21. Oprydning
Hos os er der ALTID ryddet vægte og skiver af maskiner mv.  Ryd op efter dig selv, Sæt vægtskiver tilbage de rigtige steder. Ingen maskiner må efterlades med vægte på, glemmer man konstant at rydde op er det bortvisnings grundlag.

§22. Skiftesko og håndklæde/trøje er påkrævet
Træningstøj og skiftesko er påkrævet.  Du bedes altid anvende håndklæde på maskinerne og måtter samt spritte cardio udstyret af efter brug. Tasker, jakker, sko osv skal sættes I omklædningsskabene og ikke tages med ind I centret.

§23. Musik valg og niveau
Den forventes du tager hensyn til de andre i centeret med hensyn til musik niveau og valg.

§24. Materiale 
Kostplaner og andet materiale udleveret af  Køges Kost Koncept er personlige og må IKKE kopieres eller udleveres til andre og må heller ikke hverken helt eller delvist gengives på de sociale medier eller andre steder.

§25. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene.  Køges Kost Koncept bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§26. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Køges Kost Koncept og vi tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§27. Persondata
Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Køges Kost Koncept opbevarer dine stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Køges Kost Koncept sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part, til brug for inddrivelse af gælden.

§28. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Køges Kost Koncept må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Køges Kost Koncept.

§29. Force Majeure  
I tilfælde af force majeure og force majeure lignende situationer, herunder epidemier, pandemier o.lign. samt deraf følgende konsekvenser, er Køges Kost Koncept fritaget fra kontraktens forpligtelser og kan i sådanne tilfælde ændre eller ophæve bestemmelserne i kontrakten herunder bl.a. i forbindelse med bero, opsigelse mv.

§30. Medlemsbetingelser i øvrigt
Ved din underskrift accepterer du de til enhver tid gældende medlemsbetingelser som fremgår af vores hjemmeside www.kostkoncept.dk

Køges Kost Koncept
Solvangsvej 9
4681 Herfølge
CVR. nr.: 35605975

Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til at kontakte os på 3122 6510 eller info@kostkoncept.dk – mails besvares indenfor 24 timer på alle hverdage.

Se hvad vores seje klienter siger

Det bedste træningscenter, indeholder alt hvad man kan ønske sig😀 Utroligt lækre lokaler, det bedste udstyr og enormt søde og kompetente medarbejdere. Man bliver altid mødt med et smil, og “de holder et kærligt øje med dig”, du er ikke bare et medlem. Det bliver hurtigt til en “ afhængighed” at træne her. Vægttab, muskler, konditionstræning, der er rig mulighed for det hele. Udover det en masse søde medlemmer, man kan snildt finde nye venner her🥰 Masser af humor, sygt hård træning, og altid kaffe på kanden. Prøv det, du vil ikke fortryde😃

Helt sikkert det rigtige sted, hvis man vil se resultater med sin træning.
Dygtige, søde og kompetente trænere.
En super god stemning i centret. 🥖🥐🎂☕️

5 stjerner ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Går du med tanken: “Nu skal jeg altså også igang med at træne”, og har du som jeg tidligere prøvet mange af de andre fitness centre og følt, at det ikke lige var dig. Så kan jeg kun sige, giv ikke op, kom ned til os i Køge Kost Koncept. Her er du ikke kun et nummer, men her bliver du hjulpet igang af det professionelle personale, og føler hver gang du går hjem efter en god træning, som virkelig har givet noget. Altid er der fokus på den enkelte, og du bliver altid mødt med et smil, både fra personalet og alle de andre som træner i centeret. Glæder mig til vi ses😄💪👍

Det bedste center jeg nogensinde har været i. Der er super godt sammenhold, alle siger hej til hinanden. Trænerne er super gode til at motivere. Der er tit super fede events. Det bedste jeg har gjort i mit liv!

Fedt sted, alt udstyr 💯%i orden, rent og alt udstyr ligger på sin plads 👍
man føler sig velkommen uanset formål, 💪
Mange aktiviteter , medlemmer er i høj prioritet.
FEDT STED 👍

Helt sikkert det rigtige sted, hvis man vil se resultater med sin træning.
Dygtige, søde og kompetente trænere.
En super god stemning i centret. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Det bedste træningscenter, indeholder alt hvad man kan ønske sig😀 Utroligt lækre lokaler, det bedste udstyr og enormt søde og kompetente medarbejdere. Man bliver altid mødt med et smil, og “de holder et kærligt øje med dig”, du er ikke bare et medlem. Det bliver hurtigt til en “ afhængighed” at træne her. Vægttab, muskler, konditionstræning, der er rig mulighed for det hele. Udover det en masse søde medlemmer, man kan snildt finde nye venner her🥰 Masser af humor, sygt hård træning, og altid kaffe på kanden. Prøv det, du vil ikke fortryde😃

Helt sikkert det rigtige sted, hvis man vil se resultater med sin træning.
Dygtige, søde og kompetente trænere.
En super god stemning i centret. 🥖🥐🎂☕️

5 stjerner ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Går du med tanken: “Nu skal jeg altså også igang med at træne”, og har du som jeg tidligere prøvet mange af de andre fitness centre og følt, at det ikke lige var dig. Så kan jeg kun sige, giv ikke op, kom ned til os i Køge Kost Koncept. Her er du ikke kun et nummer, men her bliver du hjulpet igang af det professionelle personale, og føler hver gang du går hjem efter en god træning, som virkelig har givet noget. Altid er der fokus på den enkelte, og du bliver altid mødt med et smil, både fra personalet og alle de andre som træner i centeret. Glæder mig til vi ses😄💪👍

Det bedste center jeg nogensinde har været i. Der er super godt sammenhold, alle siger hej til hinanden. Trænerne er super gode til at motivere. Der er tit super fede events. Det bedste jeg har gjort i mit liv!

Fedt sted, alt udstyr 💯%i orden, rent og alt udstyr ligger på sin plads 👍
man føler sig velkommen uanset formål, 💪
Mange aktiviteter , medlemmer er i høj prioritet.
FEDT STED 👍

Helt sikkert det rigtige sted, hvis man vil se resultater med sin træning.
Dygtige, søde og kompetente trænere.
En super god stemning i centret. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️