Medlemsbetingelser

Generelle oplysninger
Køges Kost Koncept
Solvangsvej 9
4681 Herfølge
CVR. nr.: 35605975

Har du spørgmål eller andet, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: 26825331 eller 26215331 man-tors: 10.00-18.00, fre 10.00-16.00 eller info@kostkoncept.dk – mails besvares indenfor 24 timer på alle hverdage.

§1. Fitnesscenter
Vores private fitnesscenter er til dig som kostkunde på en vejledningspakke, og for vores Bootcamp piger. Er man ikke på en af nævnte aftaler, skal man være over 30 år eller være anbefalet af andre for at træne her. Træning foregår på eget ansvar. Lyset i centret, toilettet og gangen tænder og slukker automatisk. Du kommer ind via ansigtsgodkendelse og ved underskrift af denne aftale bekræfter du samtidig at vi må opbavare billede af dig til brug for denne adgangskontrol. Du kan desuden kommer ind via en brik som du holder op foran briklæseren og som åbner døren, denne brik er personligt og må ikke bruges af andre. Hvis du mister din brik koster en ny DKK 50.00

§2. Åbningstider i træningscentret
Åbningstiderne er 04:30 – 00:00, 365 dage om året. Du må ikke opholde dig i lokalerne udenfor åbningstid – alarmen går i gang. Kan du ikke komme ind fordi din nøglebrik ikke virker bedes du ringe på 31226510

§3. Medlemskab er personligt
Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ved automatisk kortbetalingsaftaler er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Køges Kost Koncept. Medlemskabet er bindende indenfor den i kontrakten anførte periode. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Køges Kost Koncept kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vore stamoplysninger om dig.

§4. Konsultationer (Opfølgninger)
Afhængig af hvilken pakke du vælger skal du komme til opfølgning omkring dit forløb 1 til 4 gange om måneden. Til disse møder bliver du vejet, du får målt fedtprocent og vi drøfter dine fremskridt, fremtidsplaner og laver de nødvendige justeringer. Spørgsmål omkring kost og træning bedes du tage med til din konsultation eller hvis det er akut kan du sende en mail

§5. Køb af ydelser hos Køges Kost Koncept
Køb af ydelser herunder bl.a. klippekort og løbende aftaler købes hos Køges Kost Koncept og ikke hos den enkelte træner/coach. Hvis din sædvænelige træner/coach stopper, er på ferie eller er forhindret i at træne/vejlede dig flyttes du over til en af de andre trænere/vejledere. Bliver din aftale aflyst pga. sygdom eller ligende har du ret til en ekstra aftale en af de efterfølgende uger. Køber du en fuldpakke med mere end en træning om ugen kan vi ikke garantere dig plads hos den samme træner/coach begge/alle gange.

§6. Klippekort og tilgodehavende
Personligtræning og Bootcamp klippekort samt øvrige tilgodehavende er gældende i 12 mdr.. Derefter bortfalder retten til ydelserne.

§7. Booking af aftaler (Ikke bootcamp og events)
Booking af aftaler foregår via vores app eller online. Tider kan bestilles og aflyses ind til 24 timer før. Kalenderen åbner automatisk hver dag, så der altid er åben for booking en måned frem. Du bærer selv ansvar for at få booket møder. Møder kan ikke gennes fra en måned til en anden. Manglende booking af aftaler berettiger ikke til refusion af medlemskab. Kan du ikke finde tider som passer for dig bærer du selv ansvar for at kontakte os med henblik på at finde en tid. Vi kan ikke garantere bestemte dage eller tider, ej heller en bestemt træner eller vejleder.

§8. Skift af pakke og øvrige ændringer i medlemskab
Hvis du vil skifte til en større pakke kan det ske d.d. Nedgradering af din nuværende aftale, gælder samme regler som for opsigelse. Alle ændringer skal ske skriftligt til info@kostkoncept.dk og er først gældende når du modtager en bekræftelse.

§9. Betaling
Ved oprettelse af kontant medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af en løbende aftale uden slut dato skal du betale via Betalingsservice eller med kortbetalingsaftale. Den månedlige ydelse bliver automatisk trukket fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned. Du er selv ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Vi tager Dankort, Mastercard og Mobilpay. Bemærk at betaling på anden vis end via BS eller automatisk kortbetaling opkræves et adm.gebyr på DKK 100.00 pr betaling.

§10. For sen betaling
Betales den løbende kontingent ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en rykkerskrivelse til dig, samt dit medlemskort bliver spærret indtil restancen er udlignet. Efter ydeligere 10 dage sendes der en rykker 2, og efter yderligere 10 dage forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling og sagen sendes til Inkasso. Rykker gebyr pr. rykker takseres efter gældende lovgivning og takseres med DKK 100.00 pr. rykkerskrivelse. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Køges Kost Koncept. Udelukkelse fra centret og facebookgrupperne som følge af manglende betaling fritager dig ikke for betaling af kontingent.

§11. Ændringer i priser og medlemsvilkår
Køges Kost Koncept forbeholder sig ret til prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft.

§12. Misligholdelse af kontrakt
Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Køges Kost Koncept ’s ansatte, kan Køges Kost Koncept uden varsel bortvise medlemmet, og medlemskabet ophører øjeblikkeligt. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom
f eks. doping eller udlån af medlemskort. Udelukkelse fra centret og facebookgrupperne som følge af manglende betaling fritager dig ikke for betaling af kontingent

§13. Bero
Fuldpakker og Bootcamps kan ikke sættes i bero. Er du forhindret i at komme til træning grundet sygdom eller ferie kan du ved forudgående aftale flytte dine træninger i den berørte periode til ugerne før og efter den berørte periode efter aftale. For øvrige medlemskaber kan aftalen i visse tilfælde sættes i bero på en periode op til 3 mdr. Det beror dog altid på en konkret vurdering. Bero koster DKK 199.00 og aftalen kan kun sættes i bero med læge erklæring ved længevarende relevant sygdom i forhold til brug af vores ydelser. Ved længerevarende forstås en periode på minimum 3 uger. Aftalen afsluttes ikke automatisk efter bero periode slutter og du er forpligtet til at betale dit genopstartede kontingent efterfølgende. Der sendes en SMS ved start af Bero perioden med start og slut dato som er registreret i vores system. Aftalen kan ikke sættes i bero i opsigelsesperioden. Og opsigelse kan ikke ske mens aftalen er i bero.

§14. Opsigelse
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode. Opsigelse af automatisk kortbetalingsaftaler, samt øvrige løbende aftaler, kan kun ske skriftlig til info@kostkoncept.dk og kan tidligst ske med virkning fra udløbet af den aftalte minimumsperiode. Opsigelsen er først gældende når du har modtaget en bekræftelse. Opsigelse kan skal ske med minimum 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned.

§15. Fortrydelsesret og tilbagebetaling af penge
Ved underskrift af denne aftale frasiger du dig endvidere enhver fortrydelsesret som du måtte have f.eks. i forbindelse med køb via internettet. Vi betaler ikke penge tilbage hvis du køber noget og ikke få brugt det. Hverken kontingent eller kosttilskud.

§16. Bootcamps mv.
Vær indstillet på der køres bootcamps med jævne mellemrum. Du må gerne træne samtidig, men vær indstillet på vi fylder lidt ekstra der, og visse maskiner kan være reserveret.

§17. Butikken
Alle kosttilskud, træningstøj mv. kan også købes i vores butik. Butikken har ikke faste åbningstider, men der er altid åben når vi er tilstede i centret eller på kontoret. Varer kan byttes til andre vare indenfor 14 dage så længe det er i uåbnet tilstand mod forevisning af kvittering. Vi tilbagebetaler ikke penge for varer eller ydelser.

§18. Børn
Ingen børn pånær nyfødte I lift må opholde sig i centret uanset hvad. Børn skal opholde sig i cafè området og SKAL blive derude. Vi beder jer sørge for jeres børn ikke fylder det hele, der skal være plads til medlemmer/kunder kan sidde ned og slappe af, skifte sko og drikke en kop kaffe.

§19. Oprydning
Hos os er der ALTID ryddet vægte og skiver af maskiner mv. Ryd op efter dig selv, Sæt vægtskiver tilbage de rigtige steder. Ingen maskiner må efterlades med vægte på, glemmer man konstant at rydde op er det bortvisnings grundlag.

§20. Skiftesko og håndklæde/trøje er påkrævet
Træningstøj og skiftesko er påkrævet. Du bedes altid anvende håndklæde på maskinerne og måtter samt at spritte cardio udstyret af efter brug. Tasker, jakker, sko osv skal sættes I omklædningsskabene og ikke tages med ind I centret.

§21. Musik valg og niveau
Den forventes du tager hensyn til de andre i centeret med hensyn til musik niveau og valg.

§22. Materiale
Kostplaner og andet materiale udleveret af Køges Kost Koncept er personlige og må IKKE kopieres eller udleveres til andre og må heller ikke hverken helt eller delvist gengives på de sociale medier eller andre steder.

§23. Værdigenstande
Det anbefales, at der ikke opbevares genstande af værdi i garderobeskabene. Køges Kost Koncept bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§24. Helbredstilstand og personskade
Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Køges Kost Koncept og vi tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde besøgendes handlinger. Der gives ikke garanti for vægttab.

§25. Persondata
Du giver ved din underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Køges Kost Koncept opbevarer dine stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den månedlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort. Såfremt kontrakten misligholdes ved eksempelvis manglende betaling, forbeholder Køges Kost Koncept sig retten til at videregive dine personlige oplysninger til tredje part, til brug for inddrivelse af gælden.

§26. Personoplysninger/Informationer/Nyheder
Ved indmeldelsen giver du lov til at Køges Kost Koncept må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Denne service kan fravælges ved skriftlig meddelelse til Køges Kost Koncept.

§27. Medlemsbetingelser i øvrigt
Ved din underskrift accepterer du de til enhver tid gældende medlemsbetingelser som fremgår af vores hjemmeside www.kostkoncept.dk

§28. Force Majeure
I tilfælde af force majeure og force majeure lignende situationer, herunder epidemier, pandemier o.lign. samt deraf følgende konsekvenser, er Køges Kost Koncept fritaget fra kontraktens forpligtelser og kan i sådanne tilfælde ændre eller ophæve bestemmelserne i kontrakten herunder bl.a. i forbindelse med bero, opsigelse mv.

Kontakt os

Kontakt os på telefon 31 22 65 10 eller send en mail til info@kostkoncept.dk. Du kan også benytte knappen herunder til at booke en tid online.

© Copyright Køges Kost Koncept